EA(MT5) Gửi tín hiệu forex lên kênh Telegram

Khi bạn muốn chia sẻ tín hiệu giao dịch của mình với cộng đồng hoặc nhóm Telegram, bạn có thể sử dụng một Expert Advisor (EA) để tự động gửi tín hiệu giao dịch lên kênh Telegram một cách miễn phí. Đây là cách bạn có thể viết một EA như vậy

Danh mục: