Bài 1: Khái niệm cơ bản về Forex

Tên tiếng Anh của Forex là “Foreign Exchange,” tức là thị trường trao đổi tiền tệ quốc tế. Thị trường Forex thật sự là nơi diễn ra giao dịch tiền tệ(...)

Đọc thêm
Bài 2: Giải thích cách giao dịch diễn ra (khiến bạn mất trắng hoặc giàu lên)

Cách giao dịch trên thị trường Forex diễn ra thông qua việc mua hoặc bán (vị thế) các cặp tiền tệ. Tức là mua khống bán khống. Dưới đây là cách(...)

Đọc thêm
Bài 3: Biểu đồ và Phân tích kỹ thuật ?

Học forex có cần phải biết Biểu đồ và Phân Tích Kỹ Thuật không? – Đó là điều tất nhiên và cần phải có để bạn tham gia vào thị trường(...)

Đọc thêm
Bài 4: Phân Tích Cơ Bản như thế nào?

Phân tích cơ bản trong Forex và các thị trường tài chính khác dựa trên lý thuyết tiền đề rằng giá của một tài sản không phải lúc nào cũng phản(...)

Đọc thêm
Bài 5: Quản Lý Rủi Ro

Quản Lý Rủi Ro trong forex là một khía cạnh quan trọng để đảm bảo an toàn vốn và tối ưu hóa lợi nhuận khi giao dịch các cặp tiền tệ.(...)

Đọc thêm
Bài 6: Lập Kế Hoạch Giao Dịch

Lập kế hoạch giao dịch forex đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và đảm bảo sự thành công của bất kỳ nhà giao dịch nào. Bằng cách thiết(...)

Đọc thêm
Bài 7: Bắt Đầu Giao Dịch

Forex là một thị trường có rủi ro cao, và không phải tất cả trader đều đạt được thành công. Có nguy cơ mất tiền và thậm chí là số tiền(...)

Đọc thêm