Với khát vọng mang đến nội dung chất lượng cho quá trình học tập, tôi đã quyết định giảm thiểu lượng nội dung được đăng trên trang web, tuân theo tiêu chí “ít nhưng chất!” Mục tiêu là cung cấp thông tin quý báu và hiệu quả, đảm bảo sự tập trung vào những kiến thức quan trọng