EA (MT5) Tự động đóng Lệnh OCO (Một lệnh hủy lệnh còn lại)

BOT tự động đóng lệnh OCO sẽ làm công việc thay cho bạn là : sẽ đóng tất cả lệnh chờ nếu 1 trong các lệnh chờ được thực thi. Phương pháp này giúp giảm thiểu rủi ro cho tài khoản của bạn.

Bot được cung cấp miễn phí tại IFT Like!