Đạo Trading

Nội dung: Triết lý Đạo Trading có nguồn gốc từ triết học Phật Giáo, đem lại cho chúng ta sự hiểu biết sâu sắc về những khía cạnh mà các cuốn sách về kỹ thuật giao dịch thường không bàn đến. Đạo Trading cho phép chúng ta khám phá triết lý “vô chiêu thắng hữu chiêu” và “Vi vô vi nhi vô bất vi,” như Lão Tử đã diễn đạt (Không làm gì mà không gì là không làm).

Lợi ích của cuốn sách này là giúp độc giả “tỉnh thức” và tìm ra con đường chính xác, như một “kim chỉ nam” dành cho mọi hoạt động giao dịch. Nó đem lại cho chúng ta một cái nhìn mới về lĩnh vực giao dịch, mở rộng tầm hiểu biết của chúng ta.

Danh mục: