Cách giao dịch trên thị trường Forex diễn ra thông qua việc mua hoặc bán (vị thế) các cặp tiền tệ. Tức là mua khống bán khống. Dưới đây là cách giao dịch diễn ra trên thị trường Forex:

 1. Chọn cặp tiền tệ: Bạn cần chọn cặp tiền tệ mà bạn muốn giao dịch. Các cặp tiền tệ thường được biểu thị bằng cách kết hợp tên của hai đơn vị tiền tệ, ví dụ: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, vv.
 2. Quyết định mua hoặc bán: Khi bạn đã chọn cặp tiền tệ, bạn phải quyết định liệu bạn muốn mua (buy) hay bán (sell) cặp tiền tệ đó. Nếu bạn tin rằng giá của cặp tiền tệ này sẽ tăng, bạn mua (buy). Nếu bạn nghĩ rằng giá sẽ giảm, bạn bán (sell).
 3. Kích thước giao dịch (lot): Bạn cần quyết định số lượng tiền tệ bạn muốn giao dịch, được gọi là “lot size.” Lot size có thể là micro lot (1,000 đơn vị tiền tệ), mini lot (10,000 đơn vị tiền tệ), hoặc standard lot (100,000 đơn vị tiền tệ).
 4. Thiết lập lệnh: Bạn phải thiết lập lệnh để mua hoặc bán cặp tiền tệ. Có hai loại lệnh chính:
  • Lệnh thị trường (market order): Bạn mua hoặc bán ngay lập tức với giá hiện tại.
  • Lệnh chờ (pending order): Bạn thiết lập một mức giá cụ thể và lệnh sẽ được kích hoạt khi giá đạt đến mức đó.
 5. Quản lý lệnh: Sau khi bạn đã mở lệnh, bạn cần quản lý nó. Điều này bao gồm việc đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) để giảm thiểu rủi ro và lệnh chốt lời (take-profit) để thu lợi nhuận khi giá đạt mục tiêu của bạn.
 6. Theo dõi thị trường: Theo dõi biến động giá của cặp tiền tệ bạn đang giao dịch. Thị trường Forex hoạt động liên tục, vì vậy bạn có thể cần theo dõi nó theo thời gian thực hoặc theo kế hoạch.
 7. Đóng lệnh: Khi giá đạt đến mức mục tiêu của bạn hoặc lệnh dừng lỗ, bạn sẽ đóng lệnh. Khi lệnh được đóng, lợi nhuận hoặc thua lỗ sẽ được cập nhật trong tài khoản của bạn.
 8. Quản lý rủi ro và lợi nhuận: Đảm bảo bạn luôn quản lý rủi ro bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời. Điều này giúp bảo vệ tài khoản của bạn và kiểm soát rủi ro trong quá trình giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *