New Post

Bài 7: Bắt Đầu Giao Dịch

Forex là một thị trường có rủi ro cao, và không phải tất cả trader(...)

Bài 6: Lập Kế Hoạch Giao Dịch

Lập kế hoạch giao dịch forex đóng vai trò quan trọng trong việc xác định(...)

Bài 5: Quản Lý Rủi Ro

Quản Lý Rủi Ro trong forex là một khía cạnh quan trọng để đảm bảo(...)

Bài 4: Phân Tích Cơ Bản như thế nào?

Phân tích cơ bản trong Forex và các thị trường tài chính khác dựa trên(...)

Bài 3: Biểu đồ và Phân tích kỹ thuật ?

Học forex có cần phải biết Biểu đồ và Phân Tích Kỹ Thuật không? –(...)

Bài 2: Giải thích cách giao dịch diễn ra (khiến bạn mất trắng hoặc giàu lên)

Cách giao dịch trên thị trường Forex diễn ra thông qua việc mua hoặc bán(...)