Chính sách bảo mật

Phần mềm IFT Like và website www.iftlike.com của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất nhằm bảo vệ thông tin của quý bạn bằng mọi giá.

1. Bảo vệ tài khoản Instagram và thông tin (Protect your Instagram account and information)
Chúng tôi cũng cam kết không đánh cắp, gửi đi hay lưu trữ mật khẩu tài khoản Instagram của bạn trên máy chủ của chúng tôi.

Chúng tôi lưu trữ thông tin liên quan đến việc đăng nhập với Instagram tại thiết bị của bạn, dữ liệu được mã hóa để cố gắng bảo vệ các thông tin này một cách tốt nhất. Hãy thận trọng trong việc sử dụng phần mềm của các bên khác nếu không rõ cách hoạt động, đồng thời không dùng chung thiết bị với người khác để tránh bị đánh cắp thông tin.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông tin được phát sinh bởi phần mềm IFT Like nếu thiết bị của bạn bị nhiễm virut hoặc các phần mềm độc hại khác khi bị đánh cắp các dữ liệu này.

2. Sử dụng thông tin cá nhân 
Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để hiển thị trên giao diện phần mềm hoặc website nhằm cho bạn biết được bạn đang sử dụng tài khoản nào. Chúng tôi cũng sử dụng để hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho bạn trong trường hợp cần thiết hoặc dùng cho các trường hợp khác liên quan đến việc mua Coin và đơn hàng.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân 
Ngoại trừ các trường hợp về “Sử dụng thông tin cá nhân” như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài. Nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này.

4. Thu thập thông tin 
Thông qua phần mềm IFT Like, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn trên website www.Instagram.com như: họ tên, avatar, Instagram ID, username, v.v. khi bạn thực hiện đăng nhập bằng tài khoản Instagram của mình qua phần mềm này để phục vụ cho mục đích được nêu ở “Sử dụng thông tin cá nhân”
Thông qua website www.iftlike.com, chúng tôi có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, hoặc các thông tin từ trình duyệt web (browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào website này, bao gồm: địa chỉ IP, loại browser, ngôn ngữ sử dụng.

5. Lưu trữ và đọc dữ liệu 
Việc lưu trữ và đọc dữ liệu trên thiết bị của bạn là quan trọng với phần mềm IFT Like, vì vậy phần mềm này sẽ thực hiện việc lưu trữ và đọc dữ liệu trong suốt quá trình bạn cài đặt và sử dụng.
Phần mềm IFT Like chỉ lưu trữ hoặc đọc dữ liệu đã lưu trữ phát sinh từ phần mềm này trên ổ đĩa thiết bị của bạn ngoại trừ trường hợp liên quan đến dữ liệu phát sinh hoặc thông tin cài đặt và phiên bản của phần mềm bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng trong phần mềm này.
Chúng tôi cam kết không đọc, lấy cắp các dữ liệu khác không nêu trong “Lưu trữ và đọc dữ liệu” trên thiết bị của bạn.

6. Sử dụng Cookie 
Website www.iftlike.com dùng Cookie để giúp cá nhân hóa và nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của bạn.
Chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics dùng cookie, là những tập tin văn bản đặt trong thiết bị để giúp website phân tích người dùng vào web như thế nào. Thông tin được tổng hợp từ cookie sẽ được truyền tới và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ dùng thông tin này để đánh giá cách dùng web của bạn, lập báo cáo về các hoạt động trên web cho các nhà khai thác web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến các hoạt động internet và cách dùng internet. Google cũng có thể chuyển giao thông tin này cho bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật hoặc các bên thứ ba xử lý thông tin trên danh nghĩa của Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google đang giữ. Bằng cách sử dụng website www.iftlike.com, bạn đã đồng ý cho Google xử lý dữ liệu về bạn theo cách thức và các mục đích nêu trên.
Bạn có thể từ chối dùng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên lưu ý rằng điều này sẽ ngăn bạn sử dụng triệt để chức năng của website.

7. Thay đổi về Chính sách bảo mật 
Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Chính sách bảo mật, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên website www.iftlike.com mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web www.iftlike.com hoặc phần mềm IFT Like, sau khi các thay đổi về Chính sách bảo mật được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.
Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Lần cập nhật: thứ 01
Thời gian cập nhật : Thứ 3, 12h00 – ngày 01 tháng 05 năm 2018