Thẻ : Trading plan

Drawdown là gì? Tầm quan trọng của Drawdown trong Forex

Và phải làm gì khi bạn đang rơi vào tình trạng Drawdown? Bài viết(...)

Cách trở thành một Trader Giỏi

Trader đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản và(...)